Repelent RP1 ULTRA

Číslo zboží: M39535005
Dodavatel: Waldhausen
Expedujeme: Skladem
Cena: 550,00 Kč

Popis zboží

Boots RP1 Insect Stop Ultra je vysoce účinný repelent proti hmyzu s aktivní ochranou proti klíšťatům a hmyzu v souladu s biocidními předpisy se zvýšenou koncentrací účinných látek pro dlouhodobou ochranu. Účinná látka Saltidin® (Icaridin) je pro nás lidi téměř bez zápachu a neobtěžuje člověka ani koně nepříjemným zápachem. Hmyz na druhé straně vnímá pachy prostřednictvím svých senzorů a repelent ho odrazuje.

Repelenty RP1 Insect Stop Ultra mají zvýšenou koncentraci účinných látek a mohou poskytnout dlouhotrvající ochranu po dobu několika hodin.

Když je RP1 aplikován na srst, těkavé vlastnosti aktivní složky vytvoří tenký ochranný oblak vůně, který může trvat několik hodin. Účinná látka Icaridin® je navíc pokožkou velmi dobře snášena a je tedy vhodná i pro jezdce.

Pro správné použití repelentů je velmi důležité je správně a celoplošně aplikovat: kombinace spreje a gelu, která funguje bez alkoholu, dosahuje maximální účinnosti při minimální spotřebě. Sprej se používá na velké plochy, gel se používá k cílené aplikaci pod žaludek a na citlivá místa na hlavě.

Repelenty  RP1 byly již několikrát oceněny jako vítěz testu a pečetí kvality.

Aplikace: Stříkejte šetrně na srst ze vzdálenosti cca 25 cm dle potřeby. U citlivých koní aplikujte hadříkem nebo alternativně použijte gel RP1. Jezdci aplikují RP1 střídmě na pokožku. Vyhýbejte se citlivým částem těla (oči, uši, nosní dírky a sliznice). Aktivní ochrana se spustí okamžitě.
Upozornění na nebezpečí: Hořlavá kapalina a páry, Způsobuje vážné podráždění očí

Bezpečnostní upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. Proveďte opatření proti elektrostatickým výbojům. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Uchovávejte na dobře větraném místě. Zachovat chladnou hlavu. Zlikvidujte obsah/nádobu pro likvidaci problémového odpadu.

Poznámky: Biocidy používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepoužívejte pod sedlem nebo oblečením. Nestříkejte poškozené oblasti pokožky. Používejte pouze v dobře větraných prostorách, nevdechujte mlhu ze spreje. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal a etiketu. Pouze pro vnější použití.

Při nákupu zboží nad
2 000,- Kč

doprava  Z D A R M A